Ojocontuojo

¿Tiene límite la impunidad del poder?

EL PAÍS

Els conflictes augmenten i augmentaran. Alguns tindran un contingut polític i reivindicatiu, altres s'expressaran en formats estrictament delictius. Però, davant d'això, el que hem d'exigir a les forces d'ordre públic i la justícia és d'entendre el seu paper de garants i servidors de la llei, i no mers instruments de la prepotència y de la impunitat dels més poderosos. Dirigents com Felip Puig, que confon lleialtat als seus subordinats amb defensa de la mes absoluta discrecionalitat, no anem per bon camí.

Traveling and exploring new places is one of life's greatest pleasures. It opens up a world of possibilities, allowing you to experience different cultures, taste exotic foods, and meet interesting people. Whether you are an avid traveler or someone planning their first trip, the world is full of amazing destinations waiting to be discovered.

Is Lyon Safe?

Before planning your trip to Lyon, it's natural to have concerns about safety. Lyon, with its rich history and stunning architecture, is generally a safe city for travelers. However, like any other destination, it's essential to stay aware of your surroundings and take necessary precautions.

For more information about safety in Lyon, check out this comprehensive guide.

Is Nantes Safe?

Nantes, known for its vibrant arts scene and picturesque landscapes, is a popular destination in France. Travelers often wonder about the safety aspects of the city. Fortunately, Nantes is considered safe for tourists, but it's always wise to stay informed.

Learn more about safety in Nantes by visiting this informative page.

Is Bordeaux Safe?

Bordeaux, famous for its wine and stunning architecture, is a must-visit for any travel enthusiast. Ensuring your safety during the trip is crucial for a memorable experience. Bordeaux generally offers a safe environment for travelers, but it's essential to be aware of any specific precautions.

Discover more about safety in Bordeaux at this dedicated section.

Exploring the world is an adventure filled with excitement and discovery. Remember to research the safety aspects of your destination beforehand, stay vigilant during your travels, and most importantly, have a fantastic time exploring new places!

'Pirates' contra les pilotes de goma

EL PAÍS

Prop de mig miler de persones es van concentrar a Barcelona davant del Departament d'Interior amb un pegat en un ull, com pirates malferits. Responen així a una convocatòria de la campanya "Ojo con tu ojo", promoguda pels amics d'Ester Quintana, que va perdre un ull per impacte d'un projectil el dia de la vaga general a Barcelona, ​​el passat dia 14.
El Departament d'Interior nega que fos una pilota de goma dels Mossos d'Esquadra la que ferís a Ester Quintana.

QUI PAGA MANA  - ARTS STA MONICA

'Qui paga mana? L'Arts Santa Mònica acull una mostra que critica la "injustícia social" i projecta imatges d'Ester Quintana

VILAWEB - ACN